CHI TIẾT SẢN PHẨM

Cấu trúc Chia nguồn Khởi động tuần tự các ổ nguồn từ1-8.
Bảo vệ và tránh sốc điện.
Điện áp đầu vào AC 220V / 50-60Hz
Số kênh chia 8 kênh khởi động tuần tự phía sau
2 kênh phụ phía trước
Độ trễ Thời gian: 0-999s
Điện áp sử dụng AC 220V 50/60Hz 30A
Màn hình Led hiển thị số “Vol” và “Ampe”
Điện áp từng cổng ra 13A
Điện áp ra tổng 30A