CHI TIẾT SẢN PHẨM

Công suất 8Ω 500w
Công suất 4Ω 1000w
Điện áp  AC 220W/50Hz-60Hz
Dải tần đáp ứng  30Hz – 200Hz
Kích thước đóng gói  480x470x600 mm
Trọng lượng đóng gói  35 Kg