CHI TIẾT SẢN PHẨM

Công suất 8Ω 2CHx1000W
Công suất 4Ω 2CHx2000W
Điện áp AC 220V/50Hz-60Hz
Dải tần đáp ứng 20Hz- 20kHz
Kích thước đóng gói  480x470x95 mm
Trọng lượng đóng gói 22.5 Kg