CHI TIẾT SẢN PHẨM

Công suất 8Ω 4CHx850W
Công suất 4Ω 4CHx1250W
Điện áp AC 220V /50Hz-60Hz
Dải tần đáp ứng 20Hz-20kHz
Kích thước (HxWxD) 600x550x150mm
Trọng lượng đóng gói
28.5 Kg